12 ვოლტიანი

ტრანსფორმატორი 12v 36w 3A
ტრანსფორმატორი 12v 60w 5A
ტრანსფორმატორი 12v 120w 10A
ტრანსფორმატორი 12v 120w 10A თხელი
ტრანსფორმატორი 12v 150w 12.5A
ტრანსფორმატორი 12v 200w 16.5A
ტრანსფორმატორი 12v 240w 20A

ნახევრად დახურული ტრანსპორმატორი 12v 200w 16.5A
ნახევრად დახურული ტრანსპორმატორი 12v 300w 25A
ნახევრად დახურული ტრანსპორმატორი 12v 400w 33.5A

დახურული ტრანსფორმატორი 12v 30w 2.5A
დახურული ტრანსფორმატორი 12v 60w 5A
დახურული ტრანსფორმატორი 12v 60w 5A თხელი
დახურული ტრანსფორმატორი 12v 100w 8.5A
დახურული ტრანსფორმატორი 12v 150w 12.5A
დახურული ტრანსფორმატორი 12v 200w 16.5A
დახურული ტრანსფორმატორი 12v 250w 21A
დახურული ტრანსფორმატორი 12v 300w 25A

Showing 1–9 of 18 results