სხვადასხვა რულონური მასალები

მატი ფოტოქაღალდი (220გრ) 1.07x30m
მატი ფოტოქაღალდი (220გრ) 1.27x30m
მატი ფოტოქაღალდი (220გრ) 1.52x30m

ტილო სამხატვრო ეკო სოლვენტი 1.07x30m
ტილო სამხატვრო ეკო სოლვენტი 1.52x30m

შპალერი, წებვადი, ფაქტურიანი 1,27x50m

მაგნიტი რულონით წებვადი 0.5მმ 1კვ.მ

დროშის ნაჭერი KW045 110გრ 1.10*100მ
დროშის ნაჭერი KW 045 110გრ. 1,55*100მ
დროშის ნაჭერი KW 047 ატლასი 155*100მ

სუბლიმაციური ქაღალდი 100გრ. 1,55*100მ
სუბლიმაციური ქაღალდი 100გრ. 1,18*100მ
სუბლიმაციური დამცავი ქაღალდი 35გრ. 160*500მ

Showing all 9 results