სხივამრეკლი ფირები

შავი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი 1.22მ-41მ
ლურჯი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი 1.22მ-41მ
ყვითელი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი 1.22მ-41მ
თეთრი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი 1.22მ-41მ
წითელი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი1.22მ-41მ

წითელი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი (ფიჭისებრი) 1.22მ-45.7მ
ლურჯი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი (ფიჭისებრი) 1.22მ-45.7მ
ყვითელი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი (ფიჭისებრი) 1.22მ-45.7მ
თეთრი სხივამრეკლი თვითწებვადი ფირი (ფიჭისებრი)1.22მ-45.7მ

Showing all 2 results