საბეჭდი ბანერი (440გრ.)

440 გრ. კერვა 1000/1000 ზე

ზომები:

1,10 მეტრი გლუვი

1,60 მეტრი გლუვი

2,10 მეტრი გლუვი

2,50 მეტრი გლუვი

3,20 მეტრი გლუვი

5.10 მეტრი გლუვი

კვ.მ. ფასი 3,35₾

3.35