პეტი გამჭირვალე

გამჭვირვალე  პეტი 1,22-2,44 – 0,5მმ  – 35₾

გამჭვირვალე  პეტი 1,22-2,44 – 1მმ  – 70₾

გამჭვირვალე  პეტი 1,22-2,44 – 3მმ  – 145₾

35.00