ფოსფორის არაკალი 1,24×45.7m

1,587.70

აღწერა

ფლურესცენტული არაკალი. გამოიყენება საევაკუაციო და სხვადასხვა აბრებში